Naam : Stichting Lycée Français des Pays-Bas/Stichting Franse school in Nederland

RSNI : 008846583

Contactgegevens

Email : Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.

Adres : Scheveningseweg 237, Den Haag 2584 AA

Telefoon : +31 70 306 69 20

http://www.fondation-lycee-francais-pays-bas.nl

 

Onderwerp van de Stichting

De stichting heeft als algemeen doel elk project dat het functioneren van de Franse school wil verbeteren of hierbij begeleiding wil bieden te bestuderen (artikel 2 van de statuten).

De grote lijnen van tussenkomst en ondersteuning

De prioriteit van de stichting is het stimuleren en financieel begeleiden van projecten die een betere kennis van Nederland alsook een betere integratie in de internationale omgeving mogelijk maken.

Projecten die de leerlingen in staat stellen informatie in te winnen over verder studeren en/of universitaire studies in Nederland worden met voorrang behandeld. Verder worden ook projecten die contacten leggen met Franse bedrijven, die gevestigd zijn in Nederland, als prioritair beschouwd. 

Ten slotte kunnen projecten betreffende meubilair en lokalen ook bestudeerd worden als de school niet in staat is deze te financieren.

De doelstelling is een politiek van lange duur te volgen met een visie op lange termijn. Dit alles verloopt in samenwerking met de directie van de school in Den Haag en Amsterdam.

 Organisatie van de Raad van Bestuur

De ambassadeur van Frankrijk is de ere President van de Stichting.

De stichting wordt geleid door de raad van Bestuur, bestaande uit 6 leden die gedomicilieerd zijn in Nederland.

Een van de leden In de raad van Bestuur is een vertegenwoordiger van de economische wereld. Deze vertegenwoordiger wordt benoemd voor een periode van 2 jaar door de ambassadeur van Frankrijk in Nederland. De 5 overige leden van de raad van bestuur zijn vertegenwoordigers van de ouders van de leerlingen. Ook zij worden verkozen voor een periode van 2 jaar.

De raad van bestuur stemt voor een voorzitter, een vice voorzitter, een penningmeester en een secretaris. De functies binnen de raad van bestuur liggen vast voor 1 jaar en de diverse functies zijn herkiesbaar.

De voorzitter, vice voorzitter, penningmeester, en secretaris hebben als missie de werken en taken van de raad van bestuur voor te bereiden. Zij nemen ook beslissingen in naam van de raad van bestuur.

Naam van de leden van de raad van bestuur

Régis QUELAVOINE                      Voorzitter

Hélène LE MOING                          Vice-voorzitter

Jean-Claude CARDONNEL             Penningmeester

Caroline MAGRUN                         Secretaris

Marcel GUINCHARD

Sylvie GELLE

 Salaris en andere vergoedingen

Alle leden van de stichting zijn vrijwilligers.

 Gefinancierde projecten en lopende projecten.

Année 2017-2018

-5.000 euros pour la Caisse de solidarité du Lycée

-5.000 euros pour le MFINUE

-5.230 euros pour l'achat d'équipements "percussions corporelles"

 

Année 2016-2017

-5.000 euros pour la Caisse de solidarité du Lycée

-5.000 euros pour le financement de micro-projets du Lycée

-5.000 euros pour le MFINUE

-3.553 euros pour l'achat d'équipements musicaux

 

Année 2015-2016

-6.000 euros pour la Caisse de solidarité du Lycée

-5.000 euros pour le financement de micro-projets du Lycée

-5.000 euros pour le MFINUE

-5.800 euros pour le projet Web-Radio du Lycée

- acquisition d'un terrain situé Kerklaan 117 et location de ce terrain au Lycée dans le cadre du projet d'extension de l'école primaire

 

Année 2014-2015 

- 4.000 euros pour la Caisse de solidarité du Lycée

- 7.500 euros pour le projet auteurs-illustrateurs

- 5,000 euros pour les 10 ans du MFINUE

- Etude pour une participation à un projet immobilier d’extension du Lycée. 

 

 

Année 2013-2014

- 6.000 euros pour la Caisse de solidarité du Lycée

- 7.500 Euros pour l'achat des livres pour la nouvelle bibliothèque de l'école d'Amsterdam.

- 1.000 euros de participation à l’occasion du MFINUE en Turquie.

- 5.000 euros pour le financement de micro-projets d’intégration aux Pays-Bas.

 

Année 2012-2013

- 5.000 euros pour la Caisse de solidarité du Lycée.

- 7.150 euros pour la pose de racks à vélo devant le Lycée sur la Scheveningseweg.

- 2.500 euros de participation à l’occasion du MFINUE en Turquie

 

Année 2011-2012

- 30.000 Euros pour la réfection de la cours du Primaire à la Haye.

Financiele informatie

In toepassing van de statuten van de stichting, heeft de raad van bestuur als doelstelling het behoud van start-kapitaal en de reserves te waarborgen. Dit gebeurt middels een storting op depot rekeningen (spaarrekeningen) bij gerenommeerde en financieel solide banken. De interesten aldus ontvangen worden gebruikt voor financieren van projecten die de Franse school in Nederland (Den Haag en Amsterdam) en haar leerlingen ten goede komen.

 

Exercice 2017 (du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017)

 

Le bilan de l'exercice 2017 clos le 31 décembre est présenté ci-dessous. Les faits principaux de l'exercice 2017 sont les suivants :

 

- Le capital et les réserves de la Fondation (TOTAL PASSIF) sont stables en passant de 2,110,341 € au 31/12/2016 à 2,100,524 € au 31/12/2017.

- Les actifs de la Fondation sont désormais constitués des avoirs bancaires sur les comptes ABNAMRO et RABOBANK d'un montant de 1,766,793 € au 31/12/2017 (contre 1,772,626 € au 31/12/2016 soit -5,833 €) et de la valeur historique du terrain acquis soit 330,000 €.

- Les produits à recevoir figurant à l'actif du bilan, soit 3,731 €, sont les intérêts bancaires relatifs à l'année 2017 (4ème trimestre 2017, année 2017 selon les comptes ABNAMRO et RABOBANK) qui sont versés en début d'année suivante (2018).

- La Fondation n'a aucune dette.

- Les intérêts bancaires perçus sur nos placements sont en baisse à cause de la baisse des taux d'intérêts. Ils sont passés de 8,930 € en 2016 à 3,831 € en 2017. L'autre source de recettes pour la Fondation est le versement par le Lycée Français d'un loyer annuel de 5.000 euros pour la location du terrain Kerklaan 117 acquis en 2015.

- Les intérêts bancaires et le loyer perçu soit 8.831 euros au total constituent les recettes disponibles pour le financement des projets du Lycée Français. Sur l'exercice 2017, la Fondation a financé 3 projets pour un montant total de 15.230 euros contre 4 projets et 18.553 euros en 2016. La baisse des intérêts bancaires perçus, compensée en partie seulement par les loyers perçus, entraîne une baisse mécanique des recettes affectables aux financements des projets du Lycée Français et donc une baisse du montant des projets financés en application des statuts de la Fondation.

 

En 2017, comme en 2016, la Fondation a cependant financé des projets pour un montant supérieur à celui de ses recettes dans la limite permettant de préserver le niveau de son capital et ses réserves à un montant plancher de 2.1 millions d'euros.